Privacyverklaring


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Voor het gebruik van deze website en het bestellen van producten gelden de volgende voorwaarden:

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Elwin van der Kolk – Wildlife Art
Website: https://elwinvanderkolk.nl
Inschrijfnummer KvK: 09200764

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
U kunt zich abonneren op mijn nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws over exposities, nieuwe schilderijen en nieuwe producten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie of producten die u hebt aangevraagd.

Advertenties
Deze website vertoont geen advertenties.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen.
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:
– Post NL
– DPD
– DHL

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
Op het volgende e-mailadres: info@elwinvanderkolk.nl

Dit privacy beleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

Copyright © Elwin van der Kolk - The images on this website are copyright protected and may not be downloaded, reproduced or republished in any way without prior written consent of Elwin van der Kolk.